Trang chủ > Tin tức mới > Tin Thị Trường > Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị hơn 19 tỷ đồng

Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị hơn 19 tỷ đồng

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt Báo cáo Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội giai đoạn 2” của chủ đầu tư là Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Quyết định cho thấy, bổ sung và hoàn thành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội trong giai đoạn 2; mua sắm bổ sung và thực hiện phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống về hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội trong giai đoạn 2; tạo lập cơ sở dữ liệu GIS về thông tin quy hoạch đô thị TP. Hà Nội và từng bước nhập dữ liệu vào hệ thống; đào tạo một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống, có khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên trên hệ thống phục vụ cho việc thực hiện những hoạt động chuyên môn được giao. Tổng mức đầu tư của dự án gần 19,55 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

he-thong-thong-tin-quy-hoach

Dự án được triển khai trong 2 năm (2016-2017) để xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch kiến trúc của TP. Hà Nội, quản lý toàn bộ những quy hoạch và kiểm soát về mặt không gian, kiến trúc đô thị; kiểm soát phát triển, quản lý thông tin quy hoạch đô thị, trao đổi kết nối thông tin với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố… dựa trên cơ sở kết nối số hóa dữ liệu GIS nhanh chóng, chính xác, chất lượng cao; xây dựng và hoàn thành quy trình cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cho mọi thành phần xã hội, cá nhân, tổ chức.

Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định do Chính phủ ban hành quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dùng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, những quy định của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý dự án đầu tư; quản lý chi phí theo đúng quy định hiện hành của thành phố và Nhà nước, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng những quy định hiện hành.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với thiết kế cơ sở được thẩm định, bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm và không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của những số liệu, tài liệu, thông tin gửi theo hồ sơ dự án. Triển khai công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của thành phố và Nhà nước. Xây dựng, ban hành quy định cụ thể về việc vận hành, quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo đầu tư, sử dụng có hiệu quả.

  • VENUSLAND hiện là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực môi giới, tư vấn, phân phối và tiếp thị các dự án bất động sản tại Việt Nam. Giúp khách hàng giao dịch hơn 1000 căn hộ mỗi năm!